Krzysztof Trebunia-Tutka

Krzysztof Trebunia-Tutka

Architekt, muzyk-multiinstrumentalista, pedagog. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzyki tradycyjnej, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość i całokształt pracy.

Autor trzytomowego podręcznika do nauki gry na skrzypcach i basach góralskich „Muzyka Skalnego Podhala” (PWM 2021). Założyciel i lider zespołu Trebunie-Tutki, który poniósł w świat muzykę polskich górali, oraz Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki „Śleboda”. Autor utworów inspirowanych muzyką górali polskich. Juror i konferansjer wielu festiwali. Twórca prekursorskiego nurtu Nowej Muzyki Góralskiej, która jest kreatywną kontynuacją muzyki Skalnego Podhala i próbą ocalenia jej dla przyszłych pokoleń. Współpracuje z różnymi artystami, m.in. Twinkle Brothers, Ordo Sakhna, Wojciech Waglewski, Quintet Urmuli z Gruzji, Tymon Tymański. 

Posłuchaj i zobacz

Montaż: Bartek Solik
Muzyka: Krzysztof Trebunia-Tutka
Muzyka tradycyjna w wykonaniu Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki “Śleboda”

Projekt i realizacja: Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska
Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia 

Flaga UE
Logo LEADER
Logo PROW

Operacja pn. “Łączymy pokolenia na Podhalu”, mająca na celu zachowanie dziedzictwa, aktywację mieszkańców oraz umacnianie więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru poprzez organizację warsztatów „Łączymy pokolenia na Podhalu”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.