O książce “Wspomnienia z naszej Sadyby”

O początkach Oficyny, o Bananach, o Sadybie, o międzypokoleniowych relacjach opowiada Aleksandra Karkowska
Dbajmy o relacje sąsiedzkie i międzypokoleniowe!

https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem_mWFYkAw8N302RRpMsYbz?episode=u13nXFSFHz1bQZYw8Y4v&active_page=1