Opowieść o legendarnym Batorym w Polskim Radiu, Program 4

W audycji Klucz Kulturowy Programu 4 Polskiego Radia, 17 października 2020 opowiadałyśmy o naszym legendarnym transatlantyku.

Posłuchajcie! (od 09:45 do 30:20)

https://www.polskieradio.pl/…/2603386,Klucz-kulturowy…