Krystian Nowak

Krystian Nowak

Urodził się w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Ukończył studia zarządzanie w biznesie i sporcie na Uniwersytecie Lewis. Od dzieciństwa uczęszczał do szkółek nauki tańca i śpiewu góralskiego, Mali Hyrni, a później Kościeliscanie, Siumni i Polaniorze.

W 2020 roku przeprowadził się do Polski. Pracuje jako profesjonalny model na arenie międzynarodowej, a także jako kierownik oddziału na magazynie w hurtowni spożywczej.

Posłuchaj i zobacz

Montaż: Bartek Solik
Muzyka: Krzysztof Trebunia-Tutka
Muzyka tradycyjna w wykonaniu Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki “Śleboda”

Projekt i realizacja: Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska
Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia 

Flaga UE
Logo LEADER
Logo PROW

Operacja pn. “Łączymy pokolenia na Podhalu”, mająca na celu zachowanie dziedzictwa, aktywację mieszkańców oraz umacnianie więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru poprzez organizację warsztatów „Łączymy pokolenia na Podhalu”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.