Stanisława Trebunia-Staszel

Stanisława Trebunia-Staszel

Etnolożka, nauczycielka akademicka (dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego), regionalistka. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etnografii Karpat, antropologii wojny, dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa.

Jest autorką wielu artykułów i kilku książek, m.in. „Śladami podhalańskiej mody” (2007), „Lud zdolny do życia” (2019), „Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego” (2021). Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Naukowej Związku Podhalan, współpracuje z zespołami góralskimi, działa w Stowarzyszeniu „Drogami Tischnera”.

Posłuchaj i zobacz

Montaż: Bartek Solik
Muzyka: Krzysztof Trebunia-Tutka
Muzyka tradycyjna w wykonaniu Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki “Śleboda”

Projekt i realizacja: Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska
Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia 

Flaga UE
Logo LEADER
Logo PROW

Operacja pn. “Łączymy pokolenia na Podhalu”, mająca na celu zachowanie dziedzictwa, aktywację mieszkańców oraz umacnianie więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru poprzez organizację warsztatów „Łączymy pokolenia na Podhalu”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.