Marta Krzeptowska

Marta Krzeptowska

Mieszka i pracuje w górach. Z siostrą Marią prowadzi schronisko górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach Wysokich, najwyżej położone w Polsce, które dzięki przeprowadzanym od 2009 roku modernizacjom stało się miejscem bez węgla, z energią z elektrowni wodnej i ekologiczną oczyszczalnią ścieków. 
Współzałożycielka Szkoły Górskiej 5+, która od 2007 roku szkoli turystów z zakresu umiejętnego i odpowiedzialnego poruszania się po górach.
Ma męża, trójkę dzieci, dwa psy i dwa konie. 

Posłuchaj i zobacz

Montaż: Bartek Solik
Muzyka: Krzysztof Trebunia-Tutka
Muzyka tradycyjna w wykonaniu Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki “Śleboda”

Projekt i realizacja: Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska
Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia 

Flaga UE
Logo LEADER
Logo PROW

Operacja pn. “Łączymy pokolenia na Podhalu”, mająca na celu zachowanie dziedzictwa, aktywację mieszkańców oraz umacnianie więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru poprzez organizację warsztatów „Łączymy pokolenia na Podhalu”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.